Sociālā aprūpe un psiholoģiska palīdzība un atbalsts onkoloģijas pacientiem

2021.11.11

Jebkura cilvēka dzīvē var pienākt brīdis, kad nepieciešama palīdzība. Informācija par šobrīd pieejamām sociālās aprūpes un palīdzības iespējām, ko nodrošina valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī nevalstiskās organizācijas, var palīdzēt darbā ar slimniekiem, kurus skārusi diagnoze "ļaundabīgs audzējs", un viņu tuviniekiem.

Paliatīvās aprūpes pamatā ir holistiskais aprūpes modelis: pacients un slimības simptomi tiek skatīti, ņemot vērā sociālo, psihoemocionālo, garīgo un reliģisko dzīves kontekstu un aktuālās vajadzības. Palīdzības apjomu nodrošina multidisciplināra komanda: ārsti, medicīnas māsas, sociālais darbinieks, psihoterapeits, kā arī garīgos jeb eksistenciālos jautājumos – kapelāns.

Sociālo aprūpi un palīdzību pamatā regulē: Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu Ministru kabineta noteikumi Nr. 138 Rīgā 2019. gada 2. aprīlī (prot. Nr. 17 14. §).

Sociālā palīdzība vairāk attiecas uz cilvēka vajadzībām, nevis uz noteikto diagnozi. Psihosociālajam atbalstam jānorit ārstēšanas procesa ietvaros, savukārt pašvaldības sociālā palīdzība tiek sniegta, izvērtējot konkrētas cilvēku vajadzības. Ģimenes ārstam jāprot palīdzēt kā konsultantam, norādot virzienus, kuros iet, pie kādiem speciālistiem vērsties, neaizmirstot, ka slimība skar ne tikai fizisko pacienta pusi, bet arī mentālo, garīgo, sociālo, finansiālo un daudzas citas. Lai saņemtu sociālo palīdzību, pacientam jāvēršas savas dzīvesvietas sociālajā dienestā. Sociālā dienestā pēc palīdzības var vērsties jebkurš pacients, kur sociālais dienests izvērtēs iespējamo palīdzību konkrētajam pacientam. Sociālās aprūpes speciālisti pieejami arī vairākās Latvijas slimnīcās, kur tie palīdz, sniedzot informāciju par dažāda veida sociālo pakalpojumu saņemšanu, veicot to koordinēšanu un plānošanu.

Sociālā aprūpe mājās

Likums nosaka, ka aprūpe mājās ir pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. To nodrošina pašvaldības sociālais dienests. Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu, personai ar iesniegumu jāvēršas savas dzīvesvietas sociālajā dienestā. Ziņot par sociālās aprūpes nepieciešamību mājās kādai personai var arī tās radinieki, kaimiņi vai citas personas, bet tālāk jebkura cita darbība norisinās uz konkrētās personas iesnieguma pamata.

Minimāli nepieciešamā aprūpe mājās ietver personisko aprūpi (palīdzība personiskās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība apģērbties, izkļūt no gultas vai nokļūt gultā, palīdzība ēdienreizes nodrošināšanā vai barošana, ārstu un citu medicīnas darbinieku izsaukšana, apmeklējumi slimnīcā u. tml.) un ikdienas mājas darbu veikšanu (dzīvojamo telpu uzkopšana, palīdzība gultas klāšanā, pārtikas produktu un ikdienas preču pirkšana un piegāde, palīdzība ēdienu gatavošanā un veļas mazgāšanā, telpas kurināšana, sadzīves atkritumu iznešana, maksājumu (rēķinu) kārtošana u.c.).

Sociālās aprūpe īslaicīgas aprūpes iestādē

Īslaicīgs risinājums, kad slimnieka kopšana un minimāla medicīniskā palīdzība dažādu iemeslu dēļ mājas apstākļos nav iespējama, ir sociālās aprūpes gultas ārstniecības iestādēs Rīgā un visos reģionos. Īslaicīga sociālā aprūpe ietver diennakts sociālo aprūpi un veselības aprūpi minimālā apjomā līdz diviem mēnešiem pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ. Sīkākai informācijai par šī pakalpojuma saņemšanu jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Psihosociālo problēmu risināšana

Onkoloģisko slimību ietekmē bieži rodas arī dažādas psihosociālas problēmas: depresija, pazemināts pašvērtējums un sociālo saikņu zaudēšana vai to mazināšanās, darbaspēju zudums u. c., kas savukārt noved pie sociālas atstumtības, izolācijas, kā arī tiek zaudēti finanšu avoti. Šo problēmu risināšanai līdztekus ārstniecībai nepieciešama arī psihosociālā rehabilitācija. Pašlaik valsts apmaksāti psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēkiem ar onkoloģiskām slimībām ir pieejami Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Onkoloģijas centa telpās Onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinetā. Pacientus un/ vai viņu tuviniekus konsultē psihologs, psihoterapeits, fizioterapeits, mākslas terapeits, uztura speciālists, onkoloģiskās aprūpes māsa. Sīkāku informāciju var iegūt zvanot pa t. nr. 67040830.

Šādu rehabilitācijas programmu jau vairākus gadus nodrošina onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”. Programmas ilgums – 6 dienas, kuru laikā lekcijās, grupu nodarbībās, individuālajās nodarbībās ikvienam ir iespēja saņemt atbildes uz svarīgāko jautājumu – kā dzīvot tālāk pēc vēža? Programmās līdzdarbojas speciālisti: onkologi, uztura speciālisti, imunologi, fizioterapeiti, psihoterapeiti, mākslas un deju terapeiti, kā arī citi speciālisti, tāpēc ikvienam dalībniekam ir iespēja saņemt atbildes tieši uz sev interesējošajiem jautājumiem. Vairāk par šīm iespējām: www.dzivibaskoks.lv.

Vairāk par šo projektu www.spekaavots.lv.

Noderīgas saites un kontaktinformācija

  1. Informācija par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību: Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvais tālrunis 80001234 (darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00). https://www.vmnvd.gov.lv/lv/valsts-apmaksati-veselibas-aprupes-pakalpojumi
  2. Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”, tālr. 67625339, www.dzivibaskoks.lv
  3. https://aslimnica.lv/jaunumi/zinas/psihoemocionala-atbalsta-centra-funkciju-nodrosinasanu-parnem-rehabilitacijas-klinikas-specialisti/
  4. Kārkliņa M. Onkoloģiskie slimnieki ģimenes ārsta praksē. Medicus Bonus, 05.2015.
  5. Ločmele K. Sociālā aprūpe mājās – pakalpojums, no kura nav jābaidās. 14.08.2009. http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/196048-sociala-aprupe-majas-pakalpojums-no-kura-nav-jabaidas/
  6. Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”. Onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas programma. https://www.dzivibaskoks.lv/lv/psihosocialas-rehabilitacijas-programma-speka-avots
  7. Kokina R. Sociālā rehabilitācija. Atbalsta grupu un alternatīvo terapiju nozīme rehabilitācijas un atveseļošanās procesā. http://www.slideserve.com/jewell/ramona-kokina-r-gas-austrumu-kl-nisk-s-universit-tes-slimn-cas-latvijas-onkolo-ijas-centra
  8. https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
  9. http://www.spekaavots.lv/?lapa=raksti&kur=noderigi
  10. https://ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/aprupe-majas-drosibas-poga.html