Paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojumi pacienta dzīvesvietā

2024.02.14

No 2024. gada 1. janvāra tiek nodrošināti paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojumi pacienta dzīvesvietā, kas ietver sevī veselības aprūpes pakalpojumus (ārstēšana un slimības radīto simptomu novēršana) un sociālās aprūpes un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus (hospisa aprūpe, psiholoģiskais, sociālais un garīgais atbalsts, kā arī atbalsts pacienta piederīgajiem un citām personām sērošanas periodā pēc tuvinieka zaudējuma).

Pakalpojumu var saņemt personas, kurām ir IV vai V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes ārstu konsīlija lēmums par indicētu paliatīvo aprūpi dzīvesvietā, ja  konsīlija lēmumā pacientam ir piešķirts paliatīvā pacienta statuss un prognozētā personas dzīvildze ir līdz 6 (sešiem) mēnešiem, izņemot personas, kuras ir bērnu paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē un jau saņem Bērnu paliatīvās aprūpes  biedrības pakalpojumus vai citus paliatīvās aprūpes pacienta dzīvesvietā pakalpojumus.

Uz konsīliju ambulatoro pacientu var nosūtīt ģimenes ārsts un ārsts speciālists.

Ja pacients atrodas stacionārā, tad konsīliju organizē stacionārā ārstniecības iestāde

Pēc konsīlija slēdziena saņemšanas, ja pacientam ir indicēti paliatīvās aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā, ģimenes ārsts vai ārsts speciālists, kas nosūtīja uz konsīliju, noformē nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai un piesaka pacientu Pakalpojumu sniedzēju koordinatoram, kas nodrošina Pakalpojumu atbilstošajā teritorijā.

Pakalpojuma sniedzēja koordinators ir pieejams katru dienu 24/7, t.sk. sestdienās, svētdienās un svētku dienās.

Ambulatoram pacientam pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 24 h laikā no brīža, kad pacients pieteikts Pakalpojuma saņemšanai. Ja pacients pieteikšanas brīdī atrodas stacionārā, tad 24 h laikā pēc izrakstīšanās no stacionāra.

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/jaunums/paliativas-aprupes-mobilas-komandas-pakalpojumi-pacienta-dzivesvieta
https://www.lm.gov.lv/lv/paliativas-aprupes-mobilas-komandas-pakalpojums-pacienta-dzivesvieta