Fentanila TDS izrakstīšana - kas jāņem vērā?

2015.01.29

Būtiskākie nosacījumi fentanila transdermālo sistēmu (plāksteru) izrakstīšanā. Uzziniet, kādu daudzumu ļauts izrakstīt uz vienas receptes un kas jāievēro medicīniskajā dokumentācijā.

Fentanila transdermālās sistēmas Latvijā ir iekļautas valsts kompensējamo zāļu sarakstā. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 175, 5. pielikumu, izrakstot fentanilu plāksteru formā, maksimālais vielas daudzums, ko atļauts izrakstīt uz vienas receptes, ir 0,384 grami, ne vairāk kā 20 plāksteru.

Būtiski ievērot:

  • Fentanila TDS izraksta tikai uz īpašās receptes.
  • Slimnieka vēsturē vai ambulatorajā kartē reģistrēta morfīna nepanesamība, ja tāda novērota.
  • TDS indikācijas noteikti jāpamato medicīniskajā dokumentācijā. Vēsturē vai ambulatorajā kartē reģistrē receptes numuru, medikamenta nosaukumu, devu un daudzumu.
  • Neizlietotās TDS jānodod ārstam vai aptiekai likvidēšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 220.