Veselības aprūpe mājās - kam tā pieejama?

2014.11.05

MK noteikumos Nr. 1046 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” ir sadaļa “Kārtība, kādā veicama pacientu veselības aprūpe mājās”. 233.1. punkts paredz, ka pacientam veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz gadījumā, ja viņam ir nepieciešama regulāra jeb pastāvīga ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās aprūpes saņemšanai.

  • pacientam ir hroniska slimība un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
  • pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās;
  • pacientam (ar diagnozi I60 – Subarahnoidāls asinsizplūdums; I61 – Intracerebrāls asinsizplūdums; I63 – Smadzeņu infarkts; I64 – Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts; I69 – Cerebrovaskulāru slimību sekas) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un to sniegšana uzsākta sešu mēnešu laikā pēc saslimšanas.

Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz sertificēta māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus – sertificēts fizioterapeits vai fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai audiologopēds.

Vairāk informācijas par veselības aprūpi mājās, tās pakalpojumiem un termiņiem http://www.vmnvd.gov.lv/.