Iesaistieties Izlaušanās sāpes satura veidošanā

2014.07.14

Lai sniegtu iespēju nozares profesionāļiem sekot līdzi jaunākajai informācijai, Gedeon Richter sadarbībā ar Paliatīvās aprūpes asociāciju ir sākusi darbu pie atbalsta platformas mediķiem onkoloģijas pacientu ārstēšanā – www.izlausanassapes.lv. Tajā tiks apkopoti vadošo ārstu ieteikumi onkoloģijas pacientu ārstēšanā un izlaušanās sāpju mazināšanā, kā arī sniegta būtiska informācija par nozares aktualitātēm un pieredzes apmaiņas iespējām – semināriem, konferencēm gan Latvijā, gan citur Eiropā.

Turpmāk ik mēnesi savā e-pastā saņemsiet www.izlausanassapes.lv ziņojumu – informāciju, kurā kompetenti eksperti un onkologi dalīsies savā pieredzē vēža pacientu ārstēšanā. Aicinām arī Jūs iesaistiīties informatīvās platformas satura veidošanā - iesakiet Jums interesējošas un praksē aktuālās tēmas par izlaušanās sāpēm un sūtiet tās:

DR. LĪGAI KEIŠAI – ĶIRSEI uz e-pastu liga.keisa@izlausanassapes.lv

Nākamajā ziņojumā, kuru saņemsiet augustā, esam sagatavojuši informāciju par opoīdu saturošiem preperātiem un to atļautiem izrakstīšanas daudzumiem.