Sociālā aprūpe un palīdzība onkoloģijas pacientiem

2015.07.13

Jebkura cilvēka dzīvē var pienākt brīdis, kad nepieciešama palīdzība. Informācija par šobrīd pieejamām sociālās aprūpes un palīdzības iespējām, ko nodrošina valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī nevalstiskās organizācijas, var palīdzēt darbā ar slimniekiem, kurus skārusi diagnoze "ļaundabīgs audzējs", un viņu tuviniekiem.

Palīdzība ārstēšanas procesa ietvaros

Sociālo aprūpi un palīdzību pamatā regulē divi normatīvie akti: "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" un 21.04.2008. MK noteikumi Nr. 288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība". Sociālā palīdzība vairāk attiecas uz cilvēka vajadzībām, nevis uz noteikto diagnozi. Psihosociālajam atbalstam jānorit ārstēšanas procesa ietvaros, savukārt pašvaldības sociālā palīdzība tiek sniegta, izvērtējot konkrētas cilvēku vajadzības. [1] Ģimenes ārstam jāprot palīdzēt kā konsultantam, norādot virzienus, kuros iet, pie kādiem speciālistiem vērsties, neaizmirstot, ka slimība skar ne tikai fizisko pacienta pusi, bet arī mentālo, garīgo, sociālo, finansiālo un daudzas citas. [2] Lai saņemtu sociālo palīdzību, pacientu jārosina vērsties savas dzīvesvietas sociālajā dienestā. Sociālās aprūpes speciālisti pieejami arī vairākās Latvijas slimnīcās, kur tie palīdz, sniedzot informāciju par dažāda veida sociālo pakalpojumu saņemšanu, veicot to koordinēšanu un dāvājot psihoemocionālu atbalstu.

Latvijas Onkoloģijas centrā (Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca) pieejama Paliatīvās aprūpes nodaļa (tālrunis uzziņām 67042063). Paliatīvās aprūpes pamatā ir holistiskais aprūpes modelis: pacients un slimības simptomi tiek skatīti, ņemot vērā sociālo, psihoemocionālo, garīgo un reliģisko dzīves kontekstu un aktuālās vajadzības. Palīdzības apjomu nodrošina multidisciplināra komanda: ārsti, medicīnas māsas, sociālais darbinieks, psihoterapeits, kā arī garīgos jeb eksistenciālos jautājumos – stacionāra kapelāns. [3] Lai saņemtu valsts apmaksātu paliatīvo aprūpi slimnīcā, nepieciešams ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījums.

Sociālā aprūpe mājās

Valsts kompensē ģimenes ārsta mājas vizītes pie paliatīvās aprūpes pacientiem. Atsevišķu diagnožu gadījumos ir iespējams saņemt arī valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus mājās. [4] Likums nosaka, ka aprūpe mājās ir pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. To nodrošina pašvaldības sociālais dienests. Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu, personai ar iesniegumu jāvēršas savas dzīvesvietas sociālajā dienestā. Ziņot par sociālās aprūpes nepieciešamību mājās kādai personai var arī tās radinieki, kaimiņi vai citas personas, bet tālāk jebkura cita darbība norisinās uz konkrētās personas iesnieguma pamata. [5] Likums paredz, ka klientam par saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem ir jāmaksā, bet, ja persona pati nevar tos apmaksāt, to dara bērni vai mazbērni. Ja viņiem nav pietiekami līdzekļu, to apmaksā pašvaldība.

Minimāli nepieciešamā aprūpe mājās ietver personisko aprūpi (palīdzība personiskās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība apģērbties, izkļūt no gultas vai nokļūt gultā, palīdzība ēdienreizes nodrošināšanā vai barošana, ārstu un citu medicīnas darbinieku izsaukšana, apmeklējumi slimnīcā u. tml.) un ikdienas mājas darbu veikšanu (dzīvojamo telpu uzkopšana, palīdzība gultas klāšanā, pārtikas produktu un ikdienas preču pirkšana un piegāde, palīdzība ēdienu gatavošanā un veļas mazgāšanā, telpas kurināšana, sadzīves atkritumu iznešana, maksājumu (rēķinu) kārtošana u.c.). Minimāli nepieciešamie aprūpes pakalpojumi ir tie, ko gadījumā, ja persona nevar samaksāt, viņai sniedz bez maksas. Līdztekus pastāv arī pakalpojumi par papildu maksu, piemēram, palīdzība mantisku un citu specifisku dokumentu kārtošanā, klienta mājdzīvnieku aprūpēšana un citi. [5]

Sociālās aprūpes gultas

Īslaicīgs risinājums, kad slimnieka kopšana un minimāla medicīniskā palīdzība dažādu iemeslu dēļ mājas apstākļos nav iespējama, ir sociālās aprūpes gultas ārstniecības iestādēs Rīgā un reģionos. Piemēram, valsts finansētās īslaicīgās sociālās aprūpes gultas ir Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 1. slimnīca” (Bruņinieku iela 5, Rīga, tālr. 67366257). Īslaicīga sociālā aprūpe ietver diennakts sociālo aprūpi un veselības aprūpi minimālā apjomā līdz diviem mēnešiem pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ. [6] Sīkākai informācijai par šī pakalpojuma saņemšanu jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Rehabilitācijas iespējas

Ar onkoloģiskām slimībām katru gadu Latvijā saslimst vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. [7] Gandrīz 50% no visiem saslimušajiem ir darbaspējas vecumā (19–65 gadi). Katru gadu pirmreizējo invaliditāti pēc onkoloģiskas saslimšanas iegūst vairāk nekā trīs tūkstoši cilvēku, kas ir apmēram 20% no visiem pirmreizējās invaliditātes gadījumiem gadā. [8] Invaliditātes likums paredz individuālu rehabilitācijas plānu personām ar prognozējamu invaliditāti un personām ar invaliditāti: konkrētai personai paredzēts optimāls pasākumu komplekss, kurā noteikti funkcionēšanas ierobežojumiem atbilstoši rehabilitācijas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi un iekļauti ārstēšanas, medicīniskās, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pasākumi. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – pasākumu kopumu, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Likums nosaka sociālās rehabilitācijas pasākumus izvērtēt un organizēt pašvaldību sociālajiem dienestiem.

Psihosociālo problēmu risināšana

Onkoloģisko slimību ietekmē bieži rodas arī dažādas psihosociālas problēmas: depresija, pazemināts pašvērtējums un sociālo saikņu zaudēšana vai to mazināšanās, darbaspēju zudums u. c., kas savukārt noved pie sociālas atstumtības, izolācijas, kā arī tiek zaudēti finanšu avoti. Šo problēmu risināšanai līdztekus ārstniecībai nepieciešama arī psihosociālā rehabilitācija. [9] Pašlaik valsts apmaksāti psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēkiem pēc onkoloģiskām slimībām nav pieejami. Šādu rehabilitācijas programmu jau vairākus gadus nodrošina onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”. Programmas ilgums – piecas dienas, kuru laikā lekcijās, grupu nodarbībās, individuālajās nodarbībās ikvienam ir iespēja saņemt atbildes uz svarīgāko jautājumu: kā dzīvot tālāk pēc vēža? Programmās līdzdarbojas speciālisti: onkologi, uztura speciālisti, imunologi, fizioterapeiti, psihoterapeiti, mākslas un deju terapeiti, kā arī citi speciālisti. [10, 11] Vairāk par šīm iespējām: www.dzivibaskoks.lv. Lai onkoloģiskajiem pacientiem palīdzētu atgūt dzīvesprieku un spēkus pēc cīņas ar audzēju, kā arī nodrošinātu iespēju saņemt psiholoģisku atbalstu, onkoloģisko pacientu biedrība “Dzīvības koks” sākusi Latvijā pirmā onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas centra “Spēka avots” izveidi. Kā centram piemērotākā vieta izraudzīta Dignājas muiža Jēkabpils novadā, gleznainā vietā Daugavas krastā. [12] Vairāk par šo projektu un iespējām ziedot www.spekaavots.lv.

Noderīgas saites un kontaktinformācija

 • Diemžēl bezmaksas informatīvais atbalsta tālrunis 80003003 onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem ir slēgts. Šāds lēmums Onkoloģiskās modrības gadā raisa pamatotu neizpratni.
 • Informācija par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību: Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvais tālrunis 80001234 (darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00).
 • Biežāk uzdotie jautājumi par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību http://www.lm.gov.lv/text/2759.
 • Slimnīcu uzņemšanas nodaļas, t.sk. uzziņas par sociālās aprūpes nodaļām un pakalpojumiem, ja tie pieejami. http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/veselibas_aprupe_slimnica/slimnicu_saraksts
 • P. Stradiņa Klīniskās universitātes Sociālā darba dienesta tālruņi – 67069487, 67069995.
 • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Latvijas Onkoloģijas centra uzziņu tālrunis – 67042063
 • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, Latvijas Onkoloģijas centrā pieejama ārsta psihoterapeita palīdzība. Gan pacients, gan viņa radinieki var saņemt psihoterapeita konsultāciju iepriekš piesakoties pa tālruni 29541182.
 • Aprūpes nodaļas reģionu slimnīcās:
  Daugavpils reģionālā slimnīca – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, tālr. 65434314;
  Vidzemes slimnīca – Jumaras iela 195, Valmiera, tālr. 27036521;
  Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca – Inženieru iela 60, Ventspils, tālr. 63620937;
  Rēzeknes slimnīca – 18. novembra iela 41, Rēzekne, tālr. 64622239;
  Piejūras slimnīca – Jūrmalas iela 2, Liepāja, tālr. 63425311.
 • Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”, tālr. 67625339, www.dzivibaskoks.lv
 • "Sirdsdraugi" - brīvprātīgo kustība, kas apvieno cilvēkus, kurus skārusi diagnoze - krūts vēzis www.sirdsdraugi.lv.
 • Krūts vēža pacienšu atbalsta biedrība www.biedribavita.lv.
 • Leikēmijas slimnieku atbalsta biedrība www.leikemija.lv.

Atsauces

 1. Pacienta Balss. Dzīvības koks. 02.2012.
 2. Kārkliņa M. Onkoloģiskie slimnieki ģimenes ārsta praksē. Medicus Bonus, 05.2015.
 3. Paliatīvās aprūpes nodaļa. http://www.aslimnica.lv/lv/content/paliativas-aprupes-nodala
 4. http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/veselibas-aprupe-majas
 5. Ločmele K. Sociālā aprūpe mājās – pakalpojums, no kura nav jābaidās. 14.08.2009. http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/196048-sociala-aprupe-majas-pakalpojums-no-kura-nav-jabaidas/
 6. Rīgas pilsētas pašvaldības finansētā īslaicīgā sociālā aprūpe. http://www.ld.riga.lv/Islaicigas_socialas_gultas_Riga.html
 7. Starptautiskajā pretvēža dienā atgādina par gadu, kas veltīts onkoloģiskajām saslimšanām. 04.02.2015. http://www.lsm.lv/lv/raksts/vide-un-zinatne/dzive/starptautiskaja-pretvezha-diena-atgadina-par-gadu-kas-veltiits-onkologjiskajam-saslimshanam.a116476/
 8. Psihosociālās rehabilitācijas loma onkoloģisko pacientu ārstēšanas procesā. http://www.dzivibaskoks.lv/userfiles/Prezent%C4%81cija_psihosoci%C4%81l%C4%81_rehabilit%C4%81cija.pdf
 9. Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”. Onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas programma. http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/3258/Programma.pdf
 10. Pieteikšanās piecu dienu psihosociālās rehabilitācijas programmai ir sākusies! 02.03.2015. http://www.dzivibaskoks.lv/?lapa=raksti&id=334
 11. Kokina R. Sociālā rehabilitācija. Atbalsta grupu un alternatīvo terapiju nozīme rehabilitācijas un atveseļošanās procesā. http://www.slideserve.com/jewell/ramona-kokina-r-gas-austrumu-kl-nisk-s-universit-tes-slimn-cas-latvijas-onkolo-ijas-centra
 12. Veidos pirmo rehabilitācijas centru onkoloģiskajiem pacientiem: aicina ziedot “Spēka avots” izveidei. 02.03.2015. http://www.dzivibaskoks.lv/?lapa=raksti&id=326